มิติสิ่งแวดล้อม

Environmental Pillar

ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง ตระหนักดีว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นความท้าทายที่สําคัญในระดับโลกในการจัดการกับปัญหานี้ในหลายด้าน เพื่อมีส่วนร่วมและส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเราด้วยความตระหนักถึงการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่ ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง เราสร้างและริเริ่มดําเนินโครงการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลางถึงยาว ในการดําเนินธุรกิจให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง เชื่อว่าการบรรเทาผลกระทบรวมถึงการร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความเป็นรับผิดชอบของทุกคน ในการพัฒนาวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต