ตำแหน่งงาน

แผนก
สถานที่
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

สำนักงานใหญ่ (อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง)

หัวหน้าทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collection)
Phone Collection

สำนักงานใหญ่ (อาคารศรีเฟื้องฟุ้ง)

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา – กิ่งแก้ว
Loan Operation Processing Department

สาขาสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาคสนาม
Field Collection

กรุงเทพ /ต่างจังหวัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์
Hire Purchase

สาขา/ต่างจังหวัด

Phone Collection Management - AVP
Phone Collection

สำนักงานใหญ่ (อาคารศรีเฟื้องฟุ้ง)

MIS Sales & Marketing - Manager
Sales Strategy & Management Department

สำนักงานใหญ่ (อาคาร อื้อจื่อเหลียง)

IT Planning & Improvement
IT Planning & Improvement

สำนักงานใหญ่ (อาคาร อื้อจื่อเหลียง)

Data Warehouse
Budget Planning & Management Department

สำนักงานใหญ่ (อาคาร อื้อจื่อเหลียง)