ตำแหน่งงาน

แผนก
สถานที่
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

สำนักงานใหญ่ (อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง)

IT Project Management Officer
DX Department

Head Office (U Chu Liang Building)

Legal & Compliance Manager
Legal & Compliance

สำนักงานใหญ่ (อาคาร อื้อจื่อเหลียง)

Data Analysis
Risk Management

สำนักงานใหญ่ (อาคาร อื้อจื่อเหลียง)

Credit Risk Policy
Risk Management

สำนักงานใหญ่ (อาคาร อื้อจื่อเหลียง)

หัวหน้าทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collection)
Phone Collection

สำนักงานใหญ่ (อาคารศรีเฟื้องฟุ้ง)

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา – กิ่งแก้ว
Loan Operation Processing Department

สาขาสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาคสนาม
Field Collection

กรุงเทพ /ต่างจังหวัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์
Hire Purchase

สาขา/ต่างจังหวัด

Phone Collection Management - AVP
Phone Collection

สำนักงานใหญ่ (อาคารศรีเฟื้องฟุ้ง)