บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

ในเครือซูมิโตโม กรุ๊ป ประเทศญี่ปุ่น

icn-milestone-2537
ก่อตั้ง 2 พฤษภาคม 2537 เริ่มดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน สำหรับสินเชื่อ อ่านเพิ่มเติม >
2537
2539
icn-milestone-2539
บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
icn-milestone-2549
บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
2549
2550
icn-milestone-2550
บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด และเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหลัก เป็นกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์เปอเรชั่น
icn-milestone-2553
บริษัทฯ ขายธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และหันมาเจาะตลาดรถจักรยานยนต์ เพียงอย่างเดียว
2553
2559
icn-milestone-2559
บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อส่วนบุคคล
icn-milestone-2560
บริษัทฯ ขยายธุรกิจก้าวไปอย่างมั่นคงครอบคลุมทั่วประเทศ
2560
2562
icn-milestone-2562
ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง ครบรอบ 25 ปี ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
icn-milestone-2563
บริษัทฯ ชูนโยบายหลักในการปล่อยสินเชื่อด้วยความรับผิดชอบหรือ Responsible Lending อ่านเพิ่มเติม >
2563
logo_BSL

2537

ก่อตั้ง 2 พฤษภาคม 2537 เริ่มดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ในนาม บริษัท พารา ซูมิ-ไทย ลิสซิ่ง จำกัด โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์เปอเรชั่น และกลุ่มบริษัท พาราวินเซอร์

2563-img

2563

บริษัทฯ ชูนโยบายหลักในการปล่อยสินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ หรือ Responsible Lending และพร้อมเป็นผู้นำในการส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินให้กับสังคมไทย รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ อีกด้วย