ช่องทางการร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-2107-2222 (ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 17.30 น.) ยกเว้น วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
  2. ติดต่อด้วยตนเอง ที่สาขาของบริษัทฯ (ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 17.30 น.) ยกเว้น วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
  3. ทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2238-6633 (อัตโนมัติ)
  4. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail ที่ : customer_complaint@summitcapital.co.th
  5. ทางเว็บไซต์บริษัท ที่ : Summit Capital Leasing (Web Master) เลือก “ร้องเรียนบริการ/ข้อเสนอแนะ”
  6. ทาง Facebook Fan page : Summit Capital ซัมมิท แคปปิตอล
  7. แจ้งเป็นหนังสือ/จดหมาย/โทรศัพท์ หรือผ่านหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) / สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.): Call Center 1166 /ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.): Call Center 1213 ( ช่องทางอื่นๆในการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน กรุณาตรวจสอบจากหน้าเว็บไซต์ของ BOT : www.bot.or.th)