สนใจผลิตภัณฑ์

สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะอนุมัติสินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ (responsible lending) เพื่อความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

*แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่สนใจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ กับบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เท่านั้น

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อส่งแบบฟอร์ม

หมายเหตุ: จะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ ติดต่อลูกค้า