เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทสินเชื่อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง ภายใต้แนวทาง “I TRUST” ที่ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน บริการที่เป็นเลิศ และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ ผู้ถือหุ้น และองค์กร รวมถึงนโยบายการช่วยเหลือสังคม รักษาสิ่งแวดล้อมและการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีกว่าของคนไทยอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ชั้นนำของประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมไทยด้วยการให้ความคล่องตัวด้านการเงินผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ดังนี้

ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสังคม