เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ก้าวสู่ปีที่ 29 ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง ภายใต้แนวทาง “I TRUST” เพื่อประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ ผู้ถือหุ้น องค์กร และสังคมส่วนรวม และมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทย ด้วยการให้ความคล่องตัวทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและบุคลากรทุกฝ่ายภายใต้แนวคิด Happy Workplace และค่านิยมหลัก "ไอ-ทรัสต์" (I TRUST) ที่ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน บริการที่เป็นเลิศ และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์องค์กรที่เข้มแข็ง พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของไทยในอนาคต

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ชั้นนำของประเทศไทยมากว่า 29 ปี เรามีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมไทยด้วยการให้ความคล่องตัวด้านการเงินผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ดังนี้

ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสังคม